Tidningar och tidskrifter är fortfarande oslagbara medier. Under de senaste åren har den finländska tidskriftsmarknaden tillförts mer än 100 nya titlar. Nordinfo har ett gediget kunnande och lång erfarenhet av kundtidningar, personaltidningar och branschtidningar.

Våra kunders tidningar

Skogsbruket Gillebladet
Skogsbruket Gillebladet