Personaltidningar
Personaltidningen utgör en kommunikationslänk mellan alla olika nivåer inom företaget eller organisationen. Personaltidningen förklarar på ett lättbegripligt sätt företagets mål och strategier. Den är pedagogisk och stärker lojaliteten gentemot företaget.