Gillebladet

Läs senaste nummer

Gillebladet är Handelsgillet i Helsingfors r.f:s medlemstidning och språkrör. Tidningen, med anor från 1930-talet, skriver om aktuella frågor som gäller ekonomi, samhälle och life style samt informerar om föreningens verksamhet.

Nordinfos engagemang: Redaktion och ombrytning.

Utgivningsfrekvens: 4 nummer per år
Upplaga: 1 200
Chefredaktör: Roger Rajalin

Nästa nummer kommer 16.4.2018