Peter Nordling
redaktionschef
(09) 888 6017
050 559 5778
Maj-Len Roos
grafisk designer, vd
0400 444 658
Åsa Nyman
specialredaktör
0500 364 201
Eva Kivilaakso-Wellmann
annonsansvarig
050 301 9987
e-mail:
fornamn.efternamn@nordinfo.fi