Branschtidningar
Branschtidningen handlar inte bara om det egna företaget utan om hela den bransch där företaget verkar, men oftast med fokus på det egna företaget. Tidningens roll påminner om personaltidningens och har ofta ett liknande innehåll.