Skogsbruket

Skogsbruket är landets enda facktidning för privatskogsbruket. Tidningen behandlar frågor om skogsbruket och skogsägarna.

Nordinfos engagemang: Från idé till färdig tidning, förlag, ansvar för annonsförsäljningen.

Utgivningsfrekvens: 8 nummer per år
Upplaga: 3 800
Chefredaktör: Tomas Landers
Redaktionschef: Åsa Nyman

Nästa nummer kommer 19.12.2018