VIDEOKLIPP

Videoklipp är ett dynamiskt sätt att presentera sitt företag, sin organisation eller sig själv på webben eller i andra sammanhang. En kort videofilm har stor genomslagskraft och kan användas till exempel i marknadsföringen, för att förmedla nyheter eller för att förstärka budskapet.

WEBBTJÄNSTER

Nordinfo åtar sig att producera innehåll, både text och bild, för webbsidor. Dessutom förmedlar vi kodnings- och annan teknisk service.