BROSCHYRER

Nordinfo jobbar även med traditionell marknadskommunikation i form av broschyrer. I samråd med kunden producerar vi innehållet och skapar en tilltalande layout. Vi administrerar och övervakar också tryckningen.

NYHETSBREV

När det finns ett angeläget, men begränsat budskap, är nyhetsbrevet ett utmärkt medium för att nå en bestämd målgrupp. Den må sedan bestå av kunder, anställda eller föreningsmedlemmar.

Ett nyhetsbrev görs med samma journalistiska och visuella ambition som en tidning. Det kan produceras och distribueras med en snabbare tidtabell.