Nordinfo har i över 20 år hjälpt sina kunder med marknadskommunikation i form av kund-, personal-, bransch-, organisations- och kampanjtidningar.

Vi skapar och utvecklar tidningar enligt dina önskemål eller gör dem enligt en given modell. Vi är stolta över våra tidningar, vilkas upplagor kan räknas i miljoner.

Om du behöver professionell hjälp för att göra dina broschyrer, nyhetsbrev eller annan tryckt information, står vi också till tjänst. Dessutom hjälper vi dig att själv kommunicera via olika medier.

Nordinfo ägs av Peter Nordling och Maj-Len Roos. Företaget är medlem av Tidskrifternas förbund.

Läs mera om Nordinfos produkter