Kundtidningar
En välgjord kundtidning ökar intresset för företaget och dess produkter och knyter kunderna fastare till företaget. Kundtidningar sparas och läses längre än direktreklam. En journalistisk produkt är dessutom mera trovärdig. Tidningarna distribueras direkt till läsaren som alltså inte själv behöver leta efter informationen.