Niordbladet

Läs senaste nummer

Niordbladet är Ekonomföreningen Niords medlemscirkulär. Tidningen informerar om fackliga frågor och kommande program och evenemang. Niordbladet presenterar även medlemmar i karriären.

Nordinfos engagemang: Ombrytning, editering, artiklar, tryckövervakning.

Utgivningsfrekvens: 4 nummer per år
Upplaga: 3 800
Chefredaktör: Catarina Söderström

Nästa nummer kommer 29.3.2018