Hanken

Läs senaste nummer

Målgruppen för tidningen Hanken är alla som avlagt en examen vid Svenska handelshögskolan, Hankens alumner. Tidningen är ett verktyg för att upprätthålla och förstärka växelverkan mellan högskolan och dess alumner och mellan högskolan och näringslivet.

Nordinfos engagemang: Från idé till färdig tidning, förlag, ansvar för annonsförsäljningen.

Utgivningsfrekvens: 4 nummer per år
Upplaga: 10 000
Chefredaktör: Nina Olin

Nästa nummer kommer 27.9.2017

Mediekort >