Annonsanskaffning

Annonsintäkter är ett sätt att minska utgifterna för tidningsutgivningen.