Annonsanskaffning

Annonsintäkter är ett sätt att minska utgifterna för tidningsutgivningen. Därför har Nordinfo en egen annonsansvarig som koordinerar och sköter försäljningen av annonsutrymme till våra kunders tidningar. Vi tar även emot annonsuppdrag för andra tidningar. Eva Kivilaakso-Wellmann ansvarar för annonsförsäljningen.