Samarbete med båttidningar (25.1.2016)

Åsa Nyman redaktionschef för Skogsbruket (26.8.2015)

Åsa Nyman redaktionschef för Skogsbruket

Åsa Nyman, specialredkatör på Nordinfo, har tillträtt som redaktionschef för tidningen Skogsbruket. Redaktionschefen leder det redaktionella arbetet och planerar tidningens innehåll i samråd med chefredaktören och redaktionsrådet.

Skogsbruket är landets enda svenskspråkiga tidning för privatskogsbruket. Den har kommit ut sedan år 1931. Nordinfo har producerat Skogsbruket sedan början av år 2013.

Läs mera om Skogsbruket här